Palveluhinnasto

Lainansaajalta ja henkilöltä, jolle panttikuitti on siirtynyt, peritään Suomen Arvopantti Oy:n (SAP) myöntämästä panttilainasta tämän palveluhinnaston mukaisesti korkoa ja korvaukset, jotka vastaavat lainanannosta ja panttauksesta aiheutuneita kustannuksia. Tämän lisäksi peritään korvaukset myynnin valmistelutoimenpiteistä aiheutuneista kuluista ja pantin myynnistä SAP:lle aiheutuneista myyntikustannuksista.

Suomen Arvopantti Oy:n palveluhinnaston määrittelemät korvaukset ja kustannukset peritään aina panttia lunastettaessa tai lainaa uudistettaessa sekä panttilainan vakuutena olevaa panttia myytäessä.

Palveluhinnaston mukaisia korvauksia ja kustannuksia ei muuteta laina-aikana lainansaajan vahingoksi.

1. Korko

Korkoa peritään 1-2 % lainapääomasta kuukaudessa. Korko lasketaan kuluttajasuojalain mukaisesti päiväkorkoperusteisena. Mikäli laina lunastetaan ennen eräpäivää, korko lasketaan siten, että jokainen alkava kuukausi laina-ajan alkamispäivästä luetaan täydeksi kuukaudeksi. Mikäli laina uudistetaan ennen eräpäivää, lasketaan korko päiväkorkoperusteisesti kuluneelta laina-ajalta.

Laina-ajalta perittävän koron lisäksi peritään viivästyskorkoa vähintään varsinaisen laina-ajan juoksevan koron suuruisena ja enintään neljältä (4) kuukaudelta lainan eräpäivästä lukien.

2. Korvaukset lainanannosta ja panttauksesta aiheutuvista kustannuksista

2.1 Säilytys-, hoito- ja vakuusmaksu

Säilytys-, hoito- ja vakuusmaksuna peritään 1,75 -2,2 % myönnetystä lainapääomasta kuukaudessa. Maksu lasketaan kuluttajasuojalain mukaisesti päiväkorkoperusteisesti. Mikäli laina lunastetaan ennen eräpäivää, maksu lasketaan siten, että jokainen alkava kuukausi laina-ajan alkamispäivästä luetaan täydeksi kuukaudeksi. Mikäli laina uudistetaan ennen eräpäivää, maksu lasketaan päiväkorkoperusteisesti kuluneelta laina-ajalta.

2.2 Panttikuittimaksu

Panttikuittimaksuna peritään 4 – 5,50 euroa.

Panttikuitin katoamisilmoituksen tekemisestä ja sen rekisteröinnistä peritään kiinteänä maksuna 10 euroa.

2.3 Muistutuskirjemaksu

Erääntyneen lainan johdosta lähetetystä muistutuskirjeestä peritään 8 euroa.

2.4 Erityiset varastointimaksut

Poikkeuksellisen suurta tai muutoin erityisvarastointitilaa vaativien panttien osalta peritään erityistä varastointimaksua seuraavasti:

  • Veneet, ajoneuvot sekä muut vastaavaa varastointitilaa edellyttävät pantit50-100 euroa/kk
  • Moottoripyörät, moottorikelkat sekä muuta vastaavaa varastointitilaa edellyttävät pantit 25-50 euroa/kk
  • Polkupyörät, työkoneet sekä muut vastaavaa varastointitilaa edellyttävät pantit 5 euroa/kk
  • Tietokoneet, erillisstereo-sarjat sekä muut vastaavaa varastointitilaa edellyttävät pantit 6-10 euroa/kk

2.5 Ylijäämämaksu

Pantin myynnistä kertyneen ylijäämän selvittämisestä ja kirjaamisesta sekä vähintään 50 euron suuruisen ylijäämän asiakkaalle ilmoittamisesta aiheutuneista kustannuksista peritään kiinteänä korvauksena 10 euroa.

2.6 Selvitystyömaksu ja erillinen arviointimaksu

SAP:n erillisen toimeksiannon perusteella suorittamasta selvitys- ja tutkintatyöstä sekä muista vastaavista toimeksiannon perusteella suoritettavista toimenpiteistä peritään suoritteeseen käytettyyn aikaan perustuva tuntilaskutusperusteinen korvaus. Korvaus on 60 euroa tunnilta ja vähintään 10 euroa.

2.7 Postipalvelumaksu

Postin välityksellä suoritetusta lainan uudistamisesta ja uuden kirjatun panttikuitin lähettämisestä asiakkaalle peritään kiinteänä maksuna 10 euroa (sisältäen postikulut).

3. Myyntivalmistelukorvaus

Korvauksena myynnin valmistelutoimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista peritään 8 % lainapääomasta, kuitenkin vähintään 2 euroa. Myyntivalmistelukorvaus peritään aikaisintaan 14 vuorokauden kuluttua lainan eräpäivästä.

4. Panttihuutokauppamaksu

Julkisella huutokaupalla tai asiakkaan vaatimuksesta vapaaehtoisella kaupalla myydyn pantin myyntihinnasta peritään 25 % panttihuutokauppamaksuna.

Arvopaperipörssin tai arvopaperivälittäjän välityksellä myydystä pantista sekä kiinteistövälittäjän välityksellä myydystä asunto-osakkeesta peritään myyntikustannuksena 7 % välittäjän SAP:lle tilittämästä myyntihinnasta.